Velkommen

Foto: Ove Horshauge
Foto: Ove Horshauge

Horne og Asdal Kirker ligger i naturskønne omgivelser nær Jammerbugten og Tannisbugten. Sognene har begge spændende historier og har længe været kendt for et aktivt liv indenfor kirken. Vi ønsker at holde denne aktivitet ved lige og ønsker en kirke, som er der for alle: Unge som gamle. Horne og Asdal Kirker ønsker at være nærværende i dagligdagen og at være et sted for et godt fællesskab. 

LIVETS BEGIVENHEDER

Dåb, konfirmation, bryllup og begravelse er nogle af livets store begivenheder. Læs mere om, hvad det betyder, hvad I skal gøre og hvor I kan henvende jer.

(Erantis-billedet er taget af Bent Thøgersen)

 

 

Tilmelding af konfirmander 2016/2017

Hvis dit barn skal konfirmeres i enten Horne eller Asdal Kirke i foråret 2017, er det nu muligt at tilmelde ham eller hende til konfirmationsforberedelsen.

Jeg vil meget gerne have tilmeldingen hurtigst muligt - og senest 1. september.

Konfirmationsforberebelsen begynder i år til oktober. Der vil komme nærmere information herom senene.

For at tilmelde konfirmanden, skal I gå ind under
LIVETS BEGIVENHEDER -> KONFIRMATION -> KONFIRMATIONSFORBEREDELSE 2016-2017

 

 

Orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådet

ER DU MEDLEM AF FOLKEKIRKEN OG HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL?
MØD OP TIL opstillingsmøde til dit Menighedsråd.
Horne-Asdal Menighedsråd!
TIRSDAG DEN 13. SEPTEMBER KL. 19:00
I MENIGHEDSHUSET I HORNE
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG
VEL MØDT
- VALGBESTYRELSEN, HORNE-ASDAL SOGN

Der skal i dette efterår afholdes valg til menighedsrådet. Der skal vælges 6-8 medlemmer.

I perioden den 20. september kl. 19.00 til og med den 27. september kl. 19.00 kan der indleveres kandidatlister til Elin Madsen (Snevrevej 26, Horne) og Lotte Hansen (Bundgårdsvej 6, Horne).

Hvis der den 27. september kl. 19.00 kun er indleveret én gyldig kandidatliste, aflyses afstemningen, og listens kandidater er valgt. Hvis der kommer flere lister, skal der afholdes afstemning mellem listerne den 8. november 2016.

Kandidatlister skal udfærdiges på en autoriseret blanket, som bl.a. kan hentes hos Elin eller Lotte, eller kan downloades på hjemmesiderne www.km.dk eller www.menighedsrådsvalg2016.dk

Kandidatlisten skal indeholde navne på mindst én valgbar kandidat og maksimalt 16.

Listen skal underskrives af mindst fem og maksimal 15 valgberettigede stillere.

Efter orienteringsmødet den 13. september vil der blive holdt et opstillingsmøde, hvor der er mulighed for at opstille en fælles liste, hvis fremmødte ønsker dette.

 

 

Teologisk Voksenundervisning

Så er programmet for Teologisk Voksenundervisning i Hjørring klar. 
Årets overordnede tema er "Martin Luther og reformationen"

Forløbet strækker sig over seks lørdage fra kl. 10.00 - 14.00, og finder sted på Torvet 4 i Hjørring.

 

10. september 2016: "Forudsætninger og baggrund" v/ provst emeritus Ole Dybro
8. oktober 2016: "Luther - Bibelen - Om et kristenmenneskes frihed - Om den lille Katekismus" v/ provst Thomas Reinholdt Rasmussen
5. november 2016: "Reformationens billeder" v/ sognepræst Line Skovgaard Pedersen
14. januar 2017: "Reformationen i Danmark" v/ lektor Jørgen Jørgensen
11. februar 2017: "Martin Luther privat" v/ sognepræst Iben Aldal
4. marts 2017: "Reformationens salmedigtning - menighedssangens og kirkemusikkens betydning" v/ lektor Thorkil Hørlyk

Prisen for hele sæsonen er 400 kr. Tilmelding skal se til enten
Per Christensen, tlf.: 98 94 21 52 / pergunnar53@gmail.com
eller
Ebba Lykkegaard, tlf.: 29 26 16 26 / ebba.carsten@hotmail.com

 

 

Kalender

BegivenhedDato

Koncert i Asdal Kirke v/ Frederikshavn Bykor

Se mere herom i kirkebladet

9. okt 19:30
20:30
9. okt 19:30 -
20:30

Spaghettigudstjeenste i Horne Kirke

Vi begynder i Horne Kirke kl. 17.00, hvor vi synger, hører en historie fra Biblen og …

13. okt 17:00
19:00
13. okt 17:00 -
19:00

Julekoncert i Asdal Kirke v/ Vendsyssel Fælleskor

Koncert samt De ni læsninger Se mere herom i kirkebladet

27. nov 16:00
17:00
27. nov 16:00 -
17:00

Julekoncert i Horne Kirke v/ HorneKoret

Spejderne medvirker med luciaoptog Se mere i kirkebladet

7. dec 19:00
20:00
7. dec 19:00 -
20:00