G-M5MZ2MTMP2 Menighedsrådsmøde AFLYST | Horne og Asdal Pastorat